بسم الله الرحمن الرحیم

رتبه شرکت کنندگان مسابقه نقاشی برگزار شده از طرف شرکت نفت در تاریخ هیجده بهمن ماه 9۲در فایل زیر قرار داده شده است . 

تعداد شركت كنندگان 94 نفر بوده است

فرمت فایل به صورتEXCELمی باشد.

دریافت فایل:

نتیجه مسابقه نقاشی شرکت نفت سال 92


برچسب‌ها: نتیجه مسابقات نقاشی, داوري مسابقات نقاشي
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در شنبه نوزدهم بهمن 1392 و ساعت 0:24 |
بسم الله الرحمن الرحیم

رتبه شرکت کنندگان مسابقه نقاشی برگزار شده از طرف شرکت نفت در تاریخ سیزده بهمن ماه 91در فایل زیر قرار داده شده است . 

تعداد شركت كنندگان 93 نفر بوده است.

فرمت فایل به صورتEXCELمی باشد.

دریافت فایل:

نتیجه رتبه بندی مسابقه نقاشی (شرکت نفت)


برچسب‌ها: نتیجه مسابقات نقاشی
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در شنبه چهاردهم بهمن 1391 و ساعت 10:12 |