یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور ماهی ومار را به سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:ماهی-مار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 15:13 |
 یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور روباه رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

آموزش نقاشی کودکان - روباه

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان, آموزش کاریکاتور
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در شنبه بیستم خرداد 1391 و ساعت 18:22 |
یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور دارکوب رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

کاریکاتور دارکوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان, آموزش کاریکاتور
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 14:46 |
  یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور خارپشت رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

کاریکاتور خارپشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان, آموزش کاریکاتور
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در یکشنبه بیست و هفتم فروردین 1391 و ساعت 7:32 |
 یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور شیر رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

کاریکاتور شیر

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در شنبه بیستم اسفند 1390 و ساعت 13:6 |
یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور کلاغ رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

کلاغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390 و ساعت 15:27 |
یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور موش .گربه وگاو رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

موش . گربه وگاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 15:34 |
یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور جوجه . اسب و آهو را به سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

جوجه اسب آهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 15:32 |
یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور بره.ببروبزرا به سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

بره ببر بز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 15:16 |