دراین برنامه قرآن آموز با کلیک روی نام یکی از ۱۴ سوره انتهایی قرآن کریم یک نقاشی را به صورت امام زمان عجمرحله به مرحله می کشد ودر حین کشیدن هر مرحله به صورت مکرر یک آیه از سوره مورد نظر را      می شنود پس از اتمام هر مرحله از نقاشی با کلیک کردن به مرحله بعد میرود وآیه ای که می شنود نیز عوض می شود درمرحله آخر که رنگ آمیزی نقاشی است سوره به صورت کامل تکرار می شود پس از اتمام نقاشی داستان مربوط به نقاشی که داستانی از ۱۴ معصوم می باشد به صورت متن نمایش داده می شود .

از این برنامه به عنوان یک بازی ومسابقه قرآنی نیز می توان استفاده کرد به این صورت که برای تعدادی از بچه ها آن را اجرا نموده ودر آخر برنده را بر اساس سرعت وکیفیت نقاشی تعیین کرد.

این برنامه نیز از مجموعه سی دی مبین (جلسه قرآن آستانه حضرت سید علاء الدین حسین)انتخاب شده (رجوع شود به معرفی نرم افزار مُبین در صفحه نخست وبلاگ)برای نمایش به برنامه POWER POINT VIEWERاحتیاج دارید

دریافت فایل:

حفظ 14 سوره قرآن حین نقاشی

POWER POINT VIEWER


برچسب‌ها: داستانهای مصوّر, نقاشی کتاب کودک, دانلود نرم افزار
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در شنبه یکم مهر 1391 و ساعت 7:50 |
یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور ماهی ومار را به سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:ماهی-مار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 15:13 |
 یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور روباه رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

آموزش نقاشی کودکان - روباه

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان, آموزش کاریکاتور
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در شنبه بیستم خرداد 1391 و ساعت 18:22 |
یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور دارکوب رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

کاریکاتور دارکوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان, آموزش کاریکاتور
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 14:46 |
  یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور خارپشت رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

کاریکاتور خارپشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان, آموزش کاریکاتور
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در یکشنبه بیست و هفتم فروردین 1391 و ساعت 7:32 |
 یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور شیر رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

کاریکاتور شیر

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در شنبه بیستم اسفند 1390 و ساعت 13:6 |
یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور کلاغ رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

کلاغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390 و ساعت 15:27 |
یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور موش .گربه وگاو رابه سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

موش . گربه وگاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 15:34 |
یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور جوجه . اسب و آهو را به سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

جوجه اسب آهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 15:32 |
یک طرح پیچیده از به هم پیوستن تعدادی خط ساده تشکیل می شود  مراحل شکل گیری کاریکاتور بره.ببروبزرا به سادگی انجام دهید ودر آخر از نقاشی خود لذت ببرید:

بره ببر بز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش نقاشی کودکان
+ نوشته شده توسط علی اکبر رستگار در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 15:16 |